مزون نیاوران

هیچ چیز بد یا خوب نیست. درست یا نادرست هم نیست. بلکه مناسب یا نامناسب است.

ترکیب نوآوری و سنت، تنوع و صمیمیت. فرهنگ به عنوان ابزاری که باعث گرد همایی مردم می شود. برای طراحی و ساخت مزون لباس و شوروم باید از سطوح رنگ ، قفسه ، میز و کانتر ، مبلمان و گرافیک استفاده مناسب شود.رنگ و بافت دیوارها مزون و نمایشگاه لباس و مانتو متناسب با متراژ و موقعیت مکانی انتخاب میشود. برای فروشگاههای شلوغ و با تنوع جنس زیاد پیشنهاد میشود از طرحهای ساده تر استفاده شود ولی برای مزون هایی که جنس کمتری برای نمایش دارند دیوارهای با نقش گل و گیاه یا طرحهای هندسی گزینه بهتری است.