ساختمان سعادت آباد

طراحی هزینه اضافه نیست... اما اینکه طراحی را با توجه به میزان بودجه و بالاترین کیفیت انجام شود، اهمیت دارد.

در خصوص ساختمان سعادت آباد بیشترین استفاده از فضا در همه قسمتها در نظر گرفته شده است. مثلاً در نزدیکی ورودی خانه که در کنار آشپزخانه واقع شده است که قسمتی از آشپزخانه به گونه ای طراحی شده است که پیش از ورود به ساختمان وسایل از قسمت پنجره طراحی شده از سمت سالن، به درون آشپزخانه قرار داده و بدون آشفتگی فضایی وارد ساختمان میشوند.
در خصوص نورپردازی ساختمان باید متذکر شد که لوستر و لایت باکسها فقط جنبه روشنایی ندارند بلکه تاثیر زیادی در زیبایی فضا و ایجاد هارمونی در میان دیگر اجزای دکوراسیون دارد.