مراحل اجرای پروژه در مجموعه مهراز

1) تماس مشتری (کارفرما) با نمایشگاه مهراز و شرح مختصری از خواسته خود.
2) تعیین قرار ملاقات حضوری کارشناس با کارفرما در محل ملک مورد نظر و گفتگوی دقیق در خصوص خواسته و نیازها، سلایق و بودجه ایشان و تهیه پلان موجود و عکسبرداری از وضعیت موجود مکان.
3) تهیه طرح اولیه بر اساس تلفیق سلایق کارفرما و نظرات کارشناسی طراحان مجموعه و برآورد قیمت اولیه.
4) پس از تصویب طرح قرداد اجرا فیمابین کارفرما و گروه و براساس روش مدیریت پیمان و طبق درصد توافق شده منعقد می گردد.
5) انجام اصلاحات ضروری و رفع اشکالات و در نهایت تهیه طرح نهایی و 3 بعدی همراه با جزییات اجرایی و ارائه و تصویب آن توسط کارفرما.
6) توافق در مورد میزان تنخواه جهت استارت اجرا و واریز وجه توافق شده به حساب قید شده در قرارداد و صدور و تحویل رسید به کارفرما .
7) تجهیز کارگاه ، تهیه ادوات ضروری، تهیه مصالح و متریال طبق طرح، و انعقاد قرارداد با اکیپ های کاری و استارت کار .
8) مدیریت تمام وقت روند اجرا توسط کارشناس گروه .
9) ارائه فاکتورها و اسناد هزینه ها و تائید آنها توسط کارفرما و محاسبه و دریافت درصد مدیریت پیمان از کارفرما.
10) شارژ مجدد تنخواه توسط کارفرما .
11) ادامه روند اجرا بطریق فوق تا اتمام و تحویل پروژه به کارفرما و تسویه حساب نهایی.